Kraftigt höjda böter för fortkörare

Fortkörningsböter kommer i framtiden att knytas till lönen, enligt ett färskt förslag från regeringen. Fortkörning inom tättbebyggda samhällen blir 40 % dyrare, och notoriska fortkörare kan räkna med ett extra påslag på 50 % för var gång de åker fast.

Den nya trafiklagstiftningen reglerar också användningen av fartkameror, som ska hanteras av väginspektörer och rikspolis i stället för av lokal polis. (Warsaw Voice 19 jan 15)