Relationerna med Ryssland allt mer spända

Vi söker inte konfrontation med Ryssland, men vi kan inte acceptera aggression eller att man bryter mot internationell lag. Det sade premiärminister Ewa Kopacz på tisdagen efter regeringssammanträdet, då man diskuterat målet för landets utrikespolitik för 2015.

En fråga är de proryska rebellernas ökade militära aktivitet i östra Ukraina, och Kopacz har tidigare understrukit att Polens och polackernas säkerhet är regeringens viktigaste prioritet. Hon sade nu också att mer humanitär hjälp måste skickas till Ukraina.

Samtidigt har retoriken i samband med firandet av andra världskrigets slut skruvats upp rejält. President Bronislaw Komorowski har till Moskvas förtret föreslagit att Polen högtidlighåller krigsslutet i Gdansk den 8 maj. Utrikesminister Grzegorz Schetyna har argumenterat för tanken, på onsdagen applåderade även talmannen Radoslaw Sikorski förslaget att fira på Westerplatte utanför Gdansk.

Ovanpå detta har en rysk domstol beslutat att polska generalkonsulatet i St Petersburg måste lämna den byggnad där man varit inhyst efter en tvist om hyran.

Inför mötet i Bryssel nästa vecka ska Polen arbeta för att EU-länderna ska vara eniga om att fortsätta sanktionerna mot Moskva. De åtgärder som nu vidtas utgör inte EUs normala politik mot Ryssland utan är ett svar på landets nuvarande politik mot Ukraina, sade Kopacz. Sanktionerna ska diskuteras igen den 12 februari. (Polskie Radio 4 feb 15)