Köttexporten minskar kraftigt

2014 var ett av de sämsta åren i den polska köttindustrins historia, konstaterar köttbranschens marknadsföringsorganisation Upemi. Exporten gick ner från 709 000 ton år 2013 till 620 000 ton förra året. Anledningen är att Ryssland och länder i Ostasien minskat sin import, uppger Jordbruksmarknadsbyrån.

I en mätning av Bisnode Polska uppger mindre än hälften av köttproducenterna att företaget går bra eller mycket bra. (Warsaw Voice 5 jan 15)