Presidenten föreslår ny fond för bolånekunder

Hundratusentals polacker har tagit sina bolån i schweizerfranc, som ansågs vara den mest stabila valutan. När francen nyligen ökade kraftigt i förhållande till zlotyn blev lånen betydligt dyrare för låntagarna och de senaste veckorna har man diskuterat möjligheterna att lösa problemen. Bostadsägarna vill att lånen ska skrivas om i zloty och till den kurs som gällde när lånen undertecknades.

Även president Bronisław Komorowski har engagerat sig och föreslår nu att bankerna och regeringen tillsammans ska inrätta en fond som ska hjälpa låntagare, oavsett valuta. Den som förlorar jobbet, blir sjuk eller drabbas av annan olycka ska kunna låna i fonden till låg ränta. När låntagaren löst sina problem betalas lånet tillbaka. Möjligheten ska stå öppen för dem som har en liten bostad, en lägenhet på mindre än 75 kvadratmeter eller ett småhus under 100 kvadrat. (Warsaw Business Journal 5 feb 15)