Polackerna vill ha grön energi

Hela 77 % av polackerna anser att landet bör bygga ut de förnybara energikällorna – vindkraft, biomassa och solenergi. Det framgår av en färsk mätning från opinionsinstitutet CBOS.

Siffrorna stämmer bra med tidigare undersökningar, säger Grzegorz Wiśniewski, ordförande i styrelsen för Institutet för förnybar energi. 2007 trodde 85 % av befolkningen på förnybar energi, men den dåvarande regeringen drog igång en massiv kampanj till förmån för fasta bränslen, och stödet bland befolkningen sjönk till 65 %.

2013 hade stödet för kol sjunkit till 24 % och bara 1 % ville ha kärnkraft, säger Wiśniewski.

När energi transporteras långa sträckor försvinner runt 20 %, och många små och medelstora företag har höga elräkningar. Hos dem finns ett stort stöd för förnybara energikällor, som inte behöver ligga så långt bort.

Polen har stora möjligheter att producera grön el, säger Wiśniewski, men de stora traditionella energikällorna, till exempel kolgruvorna, ägs fortfarande av staten. Därför ligger det inte i statens intresse att investera i grön energi. (Polskie Radio 10 feb 15)