Gombrowicz på Operan

Gombrowicz som ung 1939. Passbild

Gombrowicz som ung 1939. Passbild

Rumpan (Pupa) blev namnet när Witold Gombrowicz roman Ferdydurke nu satts upp som balett på Teatr Wielki (Operan) i Warszawa.

Gombrowicz (1904–1969), som är en av Polens mest kända författare, fäste stor vikt vid kroppsspråket, och många dansare är intresserade av hans författarskap.

Om vi utgår från våra kroppar är alla lika, ansåg Gombrowicz. Genom kroppen kan människan frigöra sig från de av samhället och kulturen pådyvlade rollerna.

Gombrowiczkännaren Maciej Wojtyszko sa till mig en gång att allt i Ferdydurke är kroppsligt, säger Stanislaw Syrewicz, som skrivit musiken till baletten.

Musikaliskt är föreställningen indelad i åtta delar. Varje del motsvarar ett begrepp i Gombrowicz roman, till exempel ”form”, ”mogenhet”, ”fosterland” etc. I en av kompositionerna utnyttjas författarens egen röst. Syrewicz har vävt in en inspelning från Radio Free Europe där Gombrowicz läser inledningen till sina berömda Dagböcker.

Det är musiken som leder mig. Min koreografi är musikens tolkning av rörelserna, säger 24-åriga Anna Hop, som står för koreografin.

Dorota Tubielewicz Mattsson