”Polen måste vara förberett för ett hybridkrig”

General Koziej, chef för den polska säkerhetstjänsten, varnar för eventuellt hybridkrig. Foto: wikipedia.

General Koziej, chef för den polska säkerhetstjänsten, varnar för eventuellt hybridkrig.
Foto: wikipedia.

Polen måste förbereda sig på möjligheten till ett hybridkrig, liknande det som pågår i östra Ukraina. Det säger chefen för Nationella säkerhetsbyrån, general Stanisł aw Koziej.

Vi måste själva förbereda oss för en eventuell dold aggression, där det kan vara svårt att avgöra om det är krig eller ej, sade Koziej. Vi måste också övertyga våra allierade i Nato att vidta åtgärder så att alliansen snabbt kan hantera situationen om den uppstår – för då är det avgörande att det går fort.

Även om vårt medlemskap i Nato avskräcker från öppen aggression kan det bli svårt att inom Nato uppnå enighet om hur alliansen ska agera, om kriget kommer smygande, sade Koziej. Och skulle det bli verklighet kommer hela det polska samhället att behövas, inte bara krigsmakten, polisen och räddningstjänsten.

Men hotet mot Polen är fortfarande relativt litet, sade generalen. Ett troligare scenario vore ett angrepp mot de baltiska staterna där det finns en stor rysk minoritet. (Polskie Radio 3 mars 15)