Talmannen träffade ryska ungdomar i Polen

Jag är glad att det finns ryska ungdomar som förstår vad demokrati är och vad ett öppet samhälle innebär. Det sade senatens talman Bogdan Borusewicz, som på tisdagen träffade aktivister från kommittén För ett fritt Ryssland.

Kommittén, bildad av unga ryssar som bor i Polen, beklagade i ett brev att Borusewicz hindrats att närvara i begravningen av den mördade ryske oppositionsledaren Boris Nemtsov. Talmannen bjöd då in gruppen till parlamentet.

Vi tror att vårt land, vår Moder Ryssland, kan bli ett fritt och demokratiskt land, sade Masja Makarova, som bott i Polen i sju år. Vi minns den smak av frihet som fanns på 1990-talet, under president Jeltsins tid. Vi minns möjligheten att uttrycka våra åsikter och de stora förhoppningar som då präglade det ryska samhället. Skarorna av sörjande vid Nemtsovs bår inger hopp om att samhället kan förändras. (Polskie Radio 4 mars 15)