Inget straff för ”polskt koncentrationsläger”

Tingsrätten i Warszawa har avslagit Zbigniew Osewskis stämning mot den tyska tidningen Die Welt för formuleringen ”polnische Konzentrationslager Majdanek” (det polska koncentrationslägret Majdanek). Osewski krävde att tidningen skulle be om ursäkt i polska medier samt betala en miljon zloty (ca 2,5 miljoner kronor) till välgörande ändamål.

Formuleringen kränkte min identitet, nationella stolthet samt respekten för den historiska sanningen, menade Osewski. Den är ett uttryck för ”den tyska historiska politiken”.

Tidningen å sin sida hävdar att det var ett ”oavsiktligt misstag” och att textförfattaren enbart syftade på det geografiska läget. Man medgav att användningen av en sådan ”felaktig minneskod” är motbjudande, i synnerhet när det gäller tyska medier.

Domaren underströk i sin muntliga motivering att Die Welt redan bett om ursäkt och tagit bort de osanna formuleringarna från sin hemsida. Det finns därmed ingen fog för ytterligare påföljd.

Dorota Tubielewicz Mattsson