Tunnelbana planeras i Kraków

Premetro, ett planskilt spårsystem med helautomatiska tåg, är det bästa alternativet för en planerad tunnelbana i Kraków. Det föreslår en grupp forskare från Tekniska högskolan i staden, som utrett frågan, rapporterar tidningen Gazeta Wyborcza.

Kraków har 750 000 invånare, och i städer med ungefär samma befolkningsmängd som Lausanne och Toulouse, har premetro fungerat väl.

Dessutom kommer tio miljoner turister till Kraków varje år. I snitt reser mellan 1,5 och 2 miljoner personer dagligen i staden.

Den första linjen, som ska koppla ihop Bronowice i väster med Nowa Huta i öster, är tänkt att gå under marken och ha nitton underjordiska stationer. Kostnaden är beräknad till mellan sju ocn nio miljarder zloty (16,7–21,4 miljarder svenska kronor). En andra och tredje linje kan byggas efterhand. (Polskie Radio 6 mars 15)