Polacker tar kommando över tyska Bundeswehr

Tyskland har beslutat om att sända  5 000 soldater till NATOs östra flank. Och för första gången i historien tar polacker kommandot över en bataljon tyska Bundeswehr.

Det är ett uttryck för vårt förtroende för polackerna, sade general Bruno Kasdorf, som i fredags lade fram ett nytt program för det tysk-polska militära samarbetet.

Läs artikel >>