Kopacz: Värsta krisen sedan andra världskriget

Krisen i Ukraina har skapat ett oförutsett säkerhetshot i dagens Europa. Det sade premiärminister Ewa Kopacz till TVP. Vi har den största krisen i Europa sedan andra världskriget, och att negligera det vore oansvarigt. Samtidigt får vi inte skicka signaler som oroar medborgarna för mycket, det handlar om en balans.

Medlemskapet i Nato är Polens säkerhetsgaranti, sade Kopacz. Polen har hela tiden tillhört dem som kraftfullast har försvarat den nya regeringen i Kiev. Vi måste skydda våra egna intressen, men samtidigt kämpa för det som Ukraina kämpar för idag. För första gången utgjuts faktiskt blod för EU, för ett försök att närma sig EU. (Polskie Radio 11 mars 15)