Tusk i Washington

Europarådets ordförande Donald Tusk har under sitt besök i USA träffat president Barack Obama. Samtalen har huvudsakligen handlat om läget i Ukraina, men också om terrorism och det kommande frihandelsavtalet mellan Europa och USA.

Dessa sinsemellan så olika ämnen har en gemensam nämnare, de visar att en allians mellan Europa och Amerika är viktigare än någonsin. Det är tydligt att våra fiender vill skilja oss åt, men om för förblir enade kommer vi att stoppa Rysslands aggression mot sina grannar, sade Tusk.

Läs artikel >>