Förnybar elproduktion stöttas i ny lag

Lagen om produktion av förnybar energi har nu undertecknats av president Bronislaw Komorowski. Delar av den träder i kraft om en månad, och resten nästa år.

Efter påtryckningar från EU har Polen antagit målet att 15 % av energin om fem år ska komma från förnybara källor. Den nya lagen tvingar eldistributörerna att köpa el från småskaliga producenter till marknadspris. På så sätt får producenterna avsättning för sina produkter och fortsätter sin verksamhet. Visst stöd ska utgå till dem som både producerar och konsumerar förnybar el.

Arbetet med lagen om förnybar energi påbörjades för fem år sedan, men togs inte upp till debatt i parlamentet förrän 2014. Den antogs sedan i februari.

Lagen väntas påverka oroliga investerare på ett positivt sätt. (Polskie Radio 13 mars 15)