Presidenten skriver på antivåldslagen

President Bronislaw Komorowski har nu skrivit på den lag som tillåter ratificering av EUs konvention om förebyggande av våld i hemmet.

Nu väntar jag bara på dokument från regeringen om ratificering, sade Komorowski. När sedan juristerna har gjort sin bedömning beslutar jag om ratificering. Jag kan inte se att konventionen skulle strida mot grundlagen.

Presidenten ska sedan underteckna så fort som möjligt.

Men högerpartierna slår larm: Vi deltar i mordet på vår civilisation!

Man hävdar att konventionen bidrar till spridningen av homosexualitet och ”genusideologin” som det heter i högerkretsar. Även kyrkan motsätter sig konventionen och hävdar i biskoparnas officiella yttrande att ”utgångspunkten för den är den extrema nymarxistiska genusideologin”.

EUs antivåldskonvention inför lösningar som skyddar kvinnor mot alla typer av våld och diskriminering. Konventionen bygger på övertygelsen om att våldet är kopplat till ojämställdheten mellan könen och för att effektivt bekämpa det måste man kämpa mot stereotyper och diskriminering.

Dorota Tubielewicz Mattsson