Svårare för äldre att hitta nytt jobb

Polacker som börjar närma sig pensionsåldern blir mer sällan av med jobben än andra åldersgrupper. Å andra sidan har de svårare att hitta ett nytt jobb när det faktiskt händer, visar en rapport från centralbanken (NPB).

De äldre söker mindre aktivt efter nytt jobb, och arbetsgivarna är mindre benägna att anställa äldre personer. (Warsaw Voice 24 mars 15)