Föräldraförsäkringen byggs ut

Föräldraersättningen byggs nu ut i Polen, och ekonomiska bidrag ska utgå även till studenter, lantbrukare och andra som inte har någon arbetsgivare som betalar in deras sociala avgifter.

Enligt förslaget, som utarbetats inom arbetsdepartementet, beräknas 125 000 personer kunna komma ifråga. Bidraget ska utbetalas under tolv månader men kunna utsträckas till 71 veckor vid flerbarnsfödslar.

Förslaget träder i kraft vid årsskiftet. (Warsaw Voice 2 april 15)