Arbetskostnaderna i Polen är ännu bland de lägsta i EU

I snitt kostade en arbetstimme i Polen förra året 8,40 euro (82,84 kr i svensk valuta) om man inte räknar in arbetade timmar inom lantbruk och administration. Det skriver tidningen Dziennik Gazeta Prawna, som gjort en djupdykning i färska siffror från Eurostat, EUs statistikbyrå. Det är en tredjedel av snittkostnaden inom EU.

Arbetskostnaderna är ännu lägre i Ungern, Lettland, Litauen, Rumänien och Bulgarien.

Under de senaste tre åren har arbetskostnaderna i Polen ökat med 75 % och i EU med 24 %. Om ökningstakten förblir densamma i framtiden kommer kostnaden för arbete att vara densamma i Polen som i EU år 2046. (Warsaw Business Journal 8 april 15)