Korruptionen tros öka i kommunerna

Av de 420 fall av korruption som utreddes förra året av CBA (Antikorruptionsbyrån) handlade en tredjedel om mutor i de kommunala styrelserna. Året innan var det 25 % – alltså en ökning med 8 %.

Ökningen kan vara ett tecken på att korruption blivit vanligare, skriver tidningen Rzeczpospolita, som får stöd av Antoni Kaminski, tidigare chef för den polska grenen av Transparency International.

Mutor hjälper till och får saker gjorda, säger CBA-chefen Paweł Wojtunik. Det snabbar upp beslut om till exempel byggnation och rekrytering. (Polskie Radio 8 april 15)

Transparency International kartlägger varje år korruptionen i världen och rangordnar länderna efter grad av korruption.