Turbulensen kring kooperativa sparkassor

Det har blåst hårda vindar kring företaget SKOK (Kooperativa sparkassor) de senaste veckorna och en het politisk konflikt har blossat upp. Regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) pekar på grova oegentligheter som Finansinspektionen rapporterat om. Oppositionspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser i sin tur att det handlar om att kassorna utnyttjas som slagträ i valkampanjen.

Läs artikel >>