Gdanskvarvet kritiseras för bristande lönsamhet

Varvet i Gdansk har inte blivit lönsamt efter den omstruktureringsplan som antogs år 2009. Det skriver NIK (den polska riksrevisionen) i en rapport, noterar nyhetsbyrån PAP.

Varvet, där Solidaritetsrörelsen grundades på 1980-talet, har fått betydande statlig hjälp för att undgå konkurs och skulle därefter genomgå en omfattande rekonstruktion.

Men varvet har inte uppnått målet att bli lönsamt och konkurrenskraftigt på lång sikt, fastslår NIK.

GSG Towers, som tillverkar turbiner till vindkraftverk på varvsområdet och är ekonomiskt kopplat till Gdanskvarvet har också granskats. Företaget har fått 19,5 statliga miljoner som skulle användas till att öka produktionen. Men bara 1,5 miljoner zloty investerades, resten av pengarna har skickats tillbaka.

Men varvsledningen håller inte med om NIKs kritik.

Verksamheten är lönsam idag och produktionen är diversifierad, säger varvets talesperson, Jacek Łęski. Efterfrågan minskade i och med den globala finanskrisen och lågkonjunkturen som kom 2008 – det kunde ingen förutse. Trots enorma problem vi har överlevt, och vi har infört nya produkter, vindkraftverk och stålkonstruktioner, vi har infört ny teknik, som är på plats i dag och ger vårt varv en chans. (Polskie Radio 13 april 15)