Kärnkraftprojektet blir försenat

Det polska kärnkraftprojektet framskrider inte som planerat, och det finns stora risker för att det försenas eller rentav misslyckas. Det skriver NIK (polska riksrevisionen) i en rapport.

Landet står inför ett hot om energibrist eftersom kraftverket år 2030 enligt planerna skulle stå för 19 % av det polska energibehovet.

NIK råder premiärminister Ewa Kopacz att sätta press på näringsminister Janusz Piechocinski,

så att departementet snarast möjligt kommer in med de strategiska programdokument om energipolitiken fram till 2050 som fortfarande saknas. (Warsaw Voice 15 april 15)