Mycket bidrag och lite frukt vid ekologisk odling

De ekologiska fruktodlingarna, som får stöd från EU, har under de senaste tio åren åttadubblats till arealen, men skörden har minskat från 15 ton till ett ton per hektar.

Det framgår av en rapport från NIK (polska riksrevisionen), som nyhetsbyrån PAP tagit del av. Över 708 miljoner zloty (nästan 2 miljarder svenska kronor) har betalts ut i stöd, men fruktproduktionen har sjunkit.

Odlarna har planterat träd för att få bidrag, inte för att få frukt, skriver NIK. Den viktigaste anledningen har varit bristen på produktionskrav sedan bidragen betalats ut. Detta har emellertid ändrats, och från och med förra året påverkas EU-stödet av skördens storlek.

Av 20 gårdar som fått bidrag har 9 aldrig producerat något, och när kraven skärptes återgick 13 av 20 till konventionell odling. Många fruktodlingar har anlagts på olämpliga ställen och skötts illa.

Som svar på kritiken säger jordbruksminister Marek Sawicki att det kan ta 4-5 år innan ekologisk fruktodling börjar ge resultat.

Han påpekar också att det är EU som reglerar stödet, och EU har inte haft några synpunkter. (Polskie Radio 17 april 15)