Usla pensionsutsikter för unga

En femtedel av lönen i pension efter 37 års arbete. Det är vad de som idag gör sitt inträde på arbetsmarknaden kan räkna med, visar en studie från president Bronisław Komorowskis kansli. Bara de som börjat arbeta innan de fyllt 20 och betalt sociala avgifter i 45 år kan räkna med att ha rätt till förtida pension. Men inte ens då kan man vara säker på att det finns så mycket pengar på pensionskontot att det går att ta ut en minimipension före 67 års ålder.

Minimipensionen idag är 880 zloty (2200 svenska kronor) i månaden. Minimilönen är 1750 zloty (4400 kronor) i månaden. (Warsaw Voice 29 april 15)