Landsbygdsturismen ska öka i Polen

Agriturismen i Polen har utvecklats väl, men den har ännu inte nått sin fulla potential, säger jordbruksminister Marek Sawicki. Kulturdepartementet och turistorganisationerna drar nu igång en kampanj för att främja landsbygdsturismen, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

I runt 8 000 hushåll på landsbygden finns 85 000 rum till turisternas förfogande, de flesta kring de Mazuriska sjöarna och i bergskedjan Karpaterna.

Förra året lockades 612 000 turister att övernatta på landsbygden – 7 % av dem kom från andra länder.

Kampanjen, som inleds i slutet av maj, ska fokusera på fem områden: aktiviteter, utbildning, kultur, natur och traditioner.

Under åren 2007–2014 gick 5 miljarder zloty ur EUs program för landsbygdsutveckling till agriturism i Polen. (Polskie Radio 1 maj 15)