Många polacker är missnöjda med sin utbildningsnivå

Var fjärde polack skulle velat ha en högre skolutbildning är de har. Det visar en undersökning som gjorts av Handelshögskolan i Warszawa och Institutet för utbildningsforskning, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Det vanligaste skälet är att man velat börja tjäna pengar i stället för att fortsätta i skolan, säger Irena Kotowska på Handelshögskolan. Ett annat ofta förekommande skäl är att ett barn är på väg.

Det finns stora fördelar med utbildning, visar rapporten.

Av dem som bara har grundskola tvingades 40 % att acceptera att det första jobbet var utan skrivet kontrakt – alltså sannolikt svart, medan 80 % av dem som avlagt universitetsexamen fick vita heltidsjobb.

Kvinnor är mer benägna än män att beklaga att de inte studerat vidare, stadsbor är mer missnöjda med sin utbildningsnivå än de som bor på landet och unga vuxna mer otillfredsställda än äldre, visar siffrorna.

Ändå är kvinnor, stadsbor och yngre vuxna ofta mer välutbildade än de andra – antagligen kan missnöjet förklaras med att de också haft högre ambitioner än övriga grupper, säger Kotowska.

Man kan också se att låg utbildningsnivå påverkar den sociala rörligheten, säger Agnieszka Chłoń-Domińczak, medförfattare till rapporten. Barn till lågutbildade har mindre benägenhet att läsa vidare än jämnåriga från andra familjer. (Polskie Radio 20 maj 15)