Få kvinnor blir vd i Polen

Bara 5 % av de polska företagsledarna är kvinnor, men på chefsnivåerna nedanför utgör de en tredjedel. Det visar en undersökning som den internationella redovisningsbyrån Grant Thornton International gjort i 34 länder.

Nästan hälften av de tillfrågade kvinnor anger moderskap och föräldraansvar som de största hindren för karriär och vidareutveckling i yrket.

Jämfört med andra länder är antalet kvinnor på höga chefsposter ändå högt – bara Ryssland och Georgien har högre siffror. Men vd blir kvinnorna sällan.

Områden där kvinnor oftast få jobb på hög nivå är revision, personaladministration och försäljning. (Warsaw Business Journal 26 maj 15)