Polackerna röker mer än EU-snittet

Många polacker har slutat röka, men i Polen är rökarna fortfarande fler än genomsnittet i EUs medlemsländer. Det visar en genomgång inför Världstobaksdagen den 31 maj, som gjorts av EUs opinionsinstitut Eurobarometern, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

En tredjedel av de polska männen och en fjärdedel av de polska kvinnorna röker tobak. Av alla polacker är 28 % tobakskonsumenter, en minskning med 4 % sedan 2012.

Inom EU avtog antalet tobakskonsumenter från 28 till 26 %. Den största minskningen skedde i åldersgruppen 15–24 år.

Sverige ligger bäst till inom EU – här röker 11 % av invånarna. Därnäst kommer Finland med 19 %. Värst är det i Grekland (38 %) och Bulgarien (35 %).

En rökare i EU suger i genomsnitt i sig 14,2 cigaretter om dagen. I Polen är den siffran 15,6 cigaretter. Österrikarna konsumerar mest per rökare – 19,8 cigaretter om dagen.

Tobaksbruket är fortfarande den största hälsorisk i EU där användaren själv kan påverka sin konsumtion, skriver Eurobarometern. Tobaken är orsak till 700 000 dödsfall om året. Hälften av rökarna dör i förtid – i genomsnitt förlorar tobakskonsumenten 14 år av sitt liv. (Polskie Radio 30 maj 15)