JK granskas av Antikorruptionsbyrån

Upphandling och avyttring av åklagarmyndighetens tillgångar under åren 2012–2015 misstänks inte ha gått rätt till. Därför granskar nu CBA (Antikorruptionsbyrån) dokumentationen hos justitiekanslerämbetet, rapporterar nyhetsbyrån IAR och tidningen Dziennik Polski.

En ren rutingranskning, säker JK Andrzej Seremets talesperson Mateusz Martyniuk. Men en tidigare talesperson på myndigheten, Jacek Dobryński, skriver på twitter att CBA-chefen Paweł Wojtunik redan för flera år sedan föreslagit att CBA borde göra en noggrann analys vad gäller upphandling av datorer på flera statliga institutioner.

Granskningen av myndigheten beräknas pågå till och med augusti. (Polskie Radio 2 juni 15)