Alla arbetstagare har rätt att gå med i facket

De som arbetar på s.k skräpkontrakt, d.v.s egenföretagare, tillfälligt anställda och de vars arbetsgivare inte betalar in avgifter till deras socialförsäkring, har rätt att organisera sig fackligt. Det har Konstitutionsdomstolen nu slagit fast, skriver wyborcz.pl.

Det innebär att den polska arbetsmarknadslagen inte är rätt formulerad. Där definieras en arbetstagare som en person med heltidskontrakt. Enligt ILO, International Labor Organisation, är alla anställda arbetstagare.

I och med domen måste lagen skrivas om. Det sker dock inte förrän i höst, meddelar Arbetsdepartementet. (Warsaw Business Journal 2 juni 15)