Kolindustrins förluster ökar

Den polska kolindustrin har fortfarande stora problem. Under det första kvartalet 2015 gick branschen med en förlust på 800 miljoner złoty (nära två miljarder svenska kronor), vilket är nästan dubbelt så mycket som förra årets 452 miljoner złoty (1,1 miljarder kronor).

Priserna har länge varit på nedåtgående eftersom mycket billigt kol importeras utifrån. Försäljningen har visserligen ökat på den inhemska marknaden på grund av statliga stödåtgärder, men exporten minskade med 100 000 ton.

Förra året varslades många gruvarbetare med anledning av den dåliga ekonomin. Efter en rad strejker beslöt regeringen att branschen skulle genomgå en omstrukturering för att höja lönsamheten, vilket nu pågår. (Warsaw Voice och wB 3 juni 15)