Kyrkan vidtar åtgärder mot pedofilin

Katolska kyrkan har fått besked om att man måste ta fram riktlinjer för hur övergrepp mot barn inom de egna leden ska hanteras. Riktlinjerna presenterades av biskopskonferensen på en presskonferens på tisdagen.

De här dokumenten ska ge alla – allmänheten, troende, prästerskapet och i synnerhet offren – en klar uppfattning om lagen, vad kyrkan gör och vilka principer som gäller, säger Polens primas, ärkebiskop Wojciech Polak.

En präst som misstänks för övergrepp mot barn ska omedelbart suspenderas, offret ska erbjudas psykologisk hjälp och informeras om rätten att anmäla övergreppet till rättsväsendet, sade fader Adam Żak. Kyrkan vill rena sig, och detta är vårt budskap till offren. Det är ingen ”dålig handling” att rapportera vad som hänt utan ett hjälpmedel för reningen av kyrkan. (Polskie Radio 9 juni 15)