Offentliganställdas löner höjs med 5 %

Offentliganställda ska nu få ett lönepåslag på runt 5 % enligt ett förslag från regeringen. Påslaget, som skulle kosta två miljarder złoty (nära fem miljarder svenska kronor) berör inte lärarna som redan fått sina löner höjda.

Offentliganställdas löner har varit frysta sedan finanskrisen 2009, men ekonomin bedöms nu klara en höjning. (Warsaw Voice 9 juni 15)