Tolerans på polska

Högstadieelever på en skola utanför Łódź gjorde en utställning om tolerans. @Stoppa diskrimineringen!@ står det på skylten. Nu stängs den av skolledningen och eleverna hånas i skolkorridoren.

Utställningen var en del av det EU-finansierade projektet ”En jämlik skola utan diskriminering och våld”, och sextio elever engagerade sig.

Först hade vi diskussioner om tolerans. Ungdomarna tyckte att det var främst avvikande sexuella beteenden och andra religioner som skapar intolerans. Att barnen kallar varandra bögar eller judar. De tyckte att det var viktigt att prata om det, säger läraren Małgorzata Liśkowicka.

Läs artikel >>