Polskt transportfartyg sjönk under Natoövning

Ett polskt amfibiefartyg sjönk på onsdagen under den stora Natoövningen Baltops 2015 utanför den polska Östersjökusten. Båda besättningsmännen räddades.

Fartyget hade satt iland soldater på stranden vid Ustka. Under färden tillbaka till moderfartyget uppstod problem, och amfibiebåten sjönk 250 meter från land. (Polskie Radio 18 juni 15)