Branden på Łazienkibron var inte anlagd

Den sexfiliga Łazienkibron söderifrån år 2011. Foto: Adrian Grucyk, wikipedia.

Den sexfiliga Łazienkibron söderifrån år 2011.
Foto: Adrian Grucyk, wikipedia.

Den stora branden på Łazienkibron i Warszawa i februari var troligen inte anlagd. Det framgår av en expertrapport som tagits fram för distriktsåklagaren i Praga-distriktet.

Efter ett antal tester anser expertgruppen att ingenting pekar på att branden skulle vara anlagd, även om man inte utesluter möjligheten helt, uppger åklagaren.

Łazienkibron är en del av genomfartsleden i öst-västlig riktning genom Warszawa och en av de viktigaste transportförbindelserna genom staden. Återuppbyggnaden beräknas vara klar i slutet av året och kommer då att ha kostat 110 miljoner złoty (260 miljoner svenska kronor). (TVP Info 25 juni 15)