Parlamentet får egna bin

Parlamentethjälper biforskarna. Foto: Waugsberg, wikipedia.

Parlamentet hjälper biforskarna.
Foto: Waugsberg, wikipedia.

Det polska parlamentet blir först i världen med egna bikupor. På fredag kommer de, säger Jan Węgrzyn, chef för sejmens kansli. På fredag köper vi tio bikupor – vi vill uppmärksamma problemet med att bin försvinner.

Det är ett problem i hela världen att bina blir allt färre, och det betyder stora ekonomiska förluster för växtodlarna. Orsakerna är inte kända, och sejmen upplåter nu plats utanför parlamentsbyggnaden för att forskarna ska kunna bedriva studier på bisamhällen inne i staden, säger Węgrzyn.

Inne i storstaden Warszawa finns bikupor på fler ställen – till exempel på hotell Regents tak. Av den honung som produceras på hotell Regents tak bryggs ett mjöd, Łazienki Gold, som serveras i restaurangen. (TVP info 25 juni 15)