Allt färre vill gå i kyrkans tjänst

Antalet präster sjunker i genomsnitt med 9 % om året i Polen. 2013 fanns 401 präster i landet, och förra året bara 355, skriver tidningen Rzeczpospolita. Vissa kyrkomän tror att bristen på präststuderande mer beror på de sjunkande födelsetalen än på avtagande religiositet. Men katolska kyrkan ska med start i juli inleda flera kampanjer för att vända trenden. Arbetet ska delvis bedrivas på sociala medier.

Redan idag ligger flera värvningsfilmer ute på Youtube,filmer som producerats av prästerskapet i t.ex Warszawa och Wrocław. Båda filmerna har klickats upp av många – man räknar med att 165 000 personer har tittat på dem.

Det är ett modernt sätt att få kontakt med unga människor som kan tänkas fundera över kyrkan. Förr var det broschyrer, idag är det Youtube, sade Warszawaprästen Przemysław Śliwiński till tidningen. (Polskie Radio 30 juni 15)