Polackerna vill ha tuffare tag mot pedofiler i kyrkan

Tre fjärdedelar av polackerna tycker att katolska kyrkan tar för lättvindigt på pedofili bland präster. Bara var sjunde (14 %) anser att Vatikanen och biskoparna faktiskt ingriper och försöker lösa det problem som lamslagit kyrkan under de senaste åren, skriver tidskriften Newsweek Polska och hänvisar till en mätning från opinionsinstitutet RSW.

Mest negativa är svarande i åldersgruppen 35–40 år, som alltså kan ha barn i skolåldern. Åtta av tio personer i den här gruppen anser att kyrkans ledare är för överseende med präster som begår övergrepp mot barn och vill ha hårdare straff för pedofili. Bara 8 av 100 tycker att kyrkans åtgärder räcker till för att bemästra problemet. (Polskie Radio 2 juli 15)