Komorowski: Polen bör gå med i euron

President Komorowski. Foto: prezydent.pl

President Komorowski.
Foto: prezydent.pl

Utan medlemskap i euron blir det betydligt svårare, för att inte säga orimligt, att drömma om att Polen skulle spela en tyngre roll i EU. Det sade den avgående presidenten, Bronisław Komorowski, på det årliga ambassadörsmötet i Warszawa. Och om någon har något förslag om hur vi skulle kunna försäkra oss om en starkare ställning i unionen, så låt oss höra det.

Diskussioner om en anslutning till euron har pågått i åtskilliga år, men Polen har inte fastställt något datum för när det ska bli. Och när det nu talas om att Grekland kanske måste lämna valutaunionen, kan stödet för en polsk anslutning svikta inom landet, sade presidenten.

De senaste fem åren har visat att vi tillhör EUs nyckelmedlemmar, att vi kan dra nytta av vår integration och uppnå goda lösningar i till exempel EUs budgetfrågor sade Komorowski. Det som återstår är valutafrågan – det är svårt att föreställa sig att Polen som har ambitionerna att spela en nyckelroll i västvärlden inte skulle vara med i eurosamarbetet.

Krzysztof Szczerski, den blivande presidenten Andrzej Dudas rådgivare i utrikesfrågor, däremot anser att Polen bör avstå från att överlämna mer makt åt Bryssel.

Det är nationen som fattar beslutet om Polen ska upphöra med att prägla den egna valutan, sade han. Och under president Dudas mandattid kommer det inte att bli aktuellt.

Färska opinionsmätningar visar att det inte finns något stöd för att Polen skulle ansluta sig till eurozonen idag. (Polskie Radio 8 juli 15)