Regeringens familjepolitik får kraftig kritik

Trots den oroande befolkningsutvecklingen har Polen ingen långsiktigt och samordnad familjepolitik. Det skriver NIK (polska Riksrevisionen) i en rapport.

Familjepolitiken består av ett antal spridda insatser utan någon gemensam nämnare. Varje departement har sina egna åtgärder på familjeområdet, men det finns ingen samordning. År 2012 var familjestöd ett av tre prioriterade områden inom den ekonomiska planeringen, men det togs bort året därpå.

De två procent av bnp som går till familjepolitiken används inte på ett effektivt sätt och man kan inte heller säga att de står i relation till antalet nyfödda eller till ökad familjebildning, skriver NIK.

Ökad social stabilitet och trygghet, som innebär att folk vågar skaffa fler barn, är alltså den viktigaste uppgiften.

Befolkningen i Polen har minskat i tjugo år, och om det fortsätter i samma takt som nu kommer antalet polacker om 45 år att ha krympt till 32 miljoner i stället för dagens 38 miljoner, påpekar NIK. År 2013 var födelsetalet särskilt litet – då var antalet avlidna 15 000 fler än antalet nyfödda.

De sjunkande befolkningssiffrorna beror dels på att det föds få barn, dels på att många unga polacker fortfarande lämnar landet för att bygga en framtid – och en familj – i Tyskland, Storbritannien, Norge, Sverige och andra västländer. För några år sedan var det självklart att migranterna återvände hem när de hade fått ihop ett kapital, men idag räknar man med att stanna i det nya landet. Över två miljoner polacker beräknas bo och arbeta utomlands. (TVP info och wB 13 juli 15)