Vem är Andrzej Walicki – egentligen?

Filosofen och idéhistorikern Andrzej Walicki försvarar Putin. Foto: wikipedia.

Filosofen och idéhistorikern Andrzej Walicki försvarar Putin.
Foto: wikipedia.

Som forskare har jag ofta åberopat mig på den välrenommerade filosofen och idéhistorikern Andrzej Walickis texter om intelligentsian och dess historia. Och alltid har han i mina (och många andras) ögon framstått som en stor forskare, vis och etiskt oantastlig. Men han ger sig ut på djupt vatten när han försvarar och förklarar den ryske presidenten Vladimir Putins agerande, skriver Dorota Tubielewicz Mattsson.

Walicki är känd för sina många arbeten inom den sociala och opolitiska filosofin. Han blev expert på rysk idéhistoria, polsk filosofi, på marxismens och liberalismens historia, först i Polen och sedan i Australien och USA. Hans vetenskapliga intressen omfattar även ämnen som totalitarism, kommunism, liberalism, nationalism och patriotism och messianism.

Läs vidare >>