Första handikappartiet i Polen

Polen har fått ett nytt politiskt parti. Det heter Razem dla Niepelnosprawnych (Tillsammans för handikappade) och vill representera 4,7 miljoner människor med större eller mindre handikapp. Det kan med andra ord bli en politisk faktor att räkna med.

Vi tänker inte ta över makten, säger grundaren Tadeusz Waldemar Rogowski till tidningen Gazeta Wyborcza. Men det finns ett skriande behov av förändringar för att hjälpa funktionshindrade. Vi är en stor grupp väljare som saknar politisk representation. De etablerade partierna är nog så intresserade före valet, men sedan blir det tyst i fyra år.

Det är dags att de handikappade tar över initiativet och själva kommer med förslag på lösningar till konkreta problem. Det räcker inte att passivt vänta på att någon annan kommer med lösningarna, förklarar Rogowski.

Vi bildar ett parti för politik är en majoritetens diktatur som har föga med demokrati att göra. Man måste respektera de mindre gruppernas åsikter och inte tro att man kan köra över alla andra bara för att man har en majoritet, säger Rogowski. Visst finns det funktionshindrade parlamentariker, men de representerar sina politiska partier och inte de handikappade. De röstar som de blir tillsagda av partiet. Vi vill agera på ett annat sätt – vi vill fokusera på konkreta problem och få till stånd konkreta lösningar.

Vi har registrerat oss, vi har bildat en initiativgrupp som alla kan ansluta sig till. Vi har utsett en temporär styrelse på fyra personer. Just nu håller vi på att utarbeta en rapport om de handikappades situation i Polen. Den blir utgångspunkt för vår vidare verksamhet och för våra prioriteringar, konstaterar Rogowski.

För det första vill vi omdefiniera vad handikapp är. Det är viktigt att förändra vårt sätt att tänka på handikapp. Att vara handikappad är ett sinnestillstånd mer än ett fysiskt tillstånd. Om någon som är blind eller rullstolsbunden möter ett hinder känner han/hon sig handikappad. Om det inte finns några hinder finns det ingen anledning att känna sig handikappad, menar han.

Programmet ska utarbetas av representanter för olika handikappgrupper för att alla grupper ska få hjälp med sina behov. Men i första hand ska man ta fasta på sådana punkter som gäller alla. Ett exempel på det är ekonomin, som är ett stort problem för funktionshindrade. Tillsammans för Handikappade ska också kämpa för bättre möjligheter att få jobb. Arbetsgivare som anställer handikappade föreslås få ett stöd, som till exempel konkret skattelättnad i form av sänkt moms.

Vad gäller världssynen och politiska ideologier råder hos oss full frihet, lovar Rogowski. Välkomna är alla från höger och vänster. Hos oss är handikappfrågorna det viktiga. Och vi tror att vi ska kunna ta oss in i parlamentet.

Dorota Tubielewicz Mattsson