Få utlänningar anställda på polska företag

(redigerad)
Bara 7 % av de polska arbetsgivarna har utländsk arbetskraft anställd.

Men nästa år räknar hela 12 % med att ha icke-polska anställda, visar en enkät bland 300 företag som genomförts av opinionsinstitutet Millward Brown.

De flesta invandrarna finns i servicesektorn, därnäst i handeln. Fler finns på stora företag än på små.

76 % av arbetsgivarna uppger att de inte har anställt invandrare eftersom tillgången på inhemsk arbetskraft är god – därför har man inget behov av att anställa personal från andra länder. 70 % lägger till att det inte finns så många utlänningar som vill arbeta i Polen.  Enligt 40 % är deras företag inte anpassat till multikulturellt samarbete. (Warsaw Voice och Warsaw Business Journal 5 aug 15)