CHF-lånen konverteras till złoty

För att underlätta situationen för de polacker som på bankernas rekommendation tagit sina bolån i schweiziska franc, CHF, har parlamentets andra kammare, sejmen, nu antagit en lag om konvertering av lånen till złoty.

Bolånen ska konverteras enligt den kurs som gäller på konverteringsdagen och bankerna ska stå för 90 % av kostnaderna. Rätt att konvertera sina bolån enligt den nya lagen har de som äger och bor i en bostad som inte överstiger 100 kvm (lägenheter) eller 150 kvm (småhus). Familjer med mer än tre barn omfattas av lagen även om de har större bostäder.

Bankföreningen inrättade för några månader sedan en fond som nu ska bidra med 800 miljoner złoty i år. Totalt beräknas konverteringen kosta banker och låneinstitut upp till 19 miljarder złoty. (Warsaw Business Journal 6 aug 15)