Stor skepsis mot Putin och Ryssland i Polen

Ryssland och president Putin åtnjuter ingen högre aktning utanför de egna gränserna. Det visar en färsk undersökning från den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center.

Polen och Jordanien toppar listan över länder där Ryssland och Putin står lågt i kurs – i de båda länderna har 80 % av invånarna lågt förtroende för det stora landet i öster. Även ukrainare och japaner har svårt med tilltron till sin store granne.

Ryssar och amerikaner uppskattar varandra allt mindre under de senaste åren.

Å andra sidan ser 75 % av vietnameserna och 56 % av invånarna i Ghana positivt på Moskva.

I Kina och Ryssland ökar den ömsesidiga uppskattningen på senare år.

PRC har undersökt 39 länder och funnit att över hälften av invånarna i länderna är negativt inställda till Putin och Ryssland. En tredjedel är positiva. (PRC 5 aug 15)