Torkan ger problem i Polen

Den långvariga värmen och torkan har skapat problem i Polen. Vattenståndet i floderna är alarmerande lågt – till och med i den stora floden Wisła visar sig grusöar i vattnet. Vattenbristen drabbar inte minst lantbruket, men även privata brunnar sinar.

Störningar förekommer i elförsörjningen och över 1600 företag har fått elransonering under vissa delar av dagen. Hushållen uppmanas att spara på elen efter bästa förmåga.

Värmeböljan fortsätter ett par veckor till, spår meteorologerna. (Polskie Radio och TVP info 10 aug 15)