Påtaglig förbättring av barn- och mödravård

När Fundacja Rodzić po Ludzku (Stiftelsen Värdig Förlossning) 1995 drog igång kampanjen Värdig Förlossning började polska kvinnor kräva en bättre mödravård. Det medförde en förändring av hela hälso- och sjukvårdssystemet som uppmärksammades internationellt. Barnadödligheten minskade och förlossningen blev mer en mer angenäm upplevelse, skriver WHO i ett pressmeddelande.

2011 utfärdade dåvarande hälsoministern Ewa Kopacz den första standarden för vård före och efter förlossningen i enlighet med WHOs rekommendationer. Där beskrivs bland annat kvinnans rätt att välja var och hur hon vill föda sitt barn, vem hon vill ha med sig i förlossningsrummet och rätten att ha sitt barn hos sig de första timmarna efter förlossningen.

Resultatet är en avsevärd förbättring av såväl mödrarnas som spädbarnens hälsa. Idag ligger barnadödligheten på under 0,5 % jämfört med 1,5 % 1990.

Det är dock fortfarande ingen självklarhet för polska kvinnor att amma sina barn, mindre än 10 % ger sina nyfödda barn enbart bröstmjölk i sex månader.

WHO och hälsodepartementet går nu vidare med initiativet Babyvänliga sjukhus, som handlar om att främja amningen på förlossningsavdelningarna bland annat genom utbildning av personalen. Idag finns det 90 sjukhus som är certifierade som Babyvänliga.

Stiftelsen Värdig Förlossning har också startat en webbplats, där nyblivna föräldrar lätt kan se hur sjukhusen bedöms av andra innan de väljer var de vill föda sina barn. (WHO och wB 11 aug 15)