Jatsenjuk vill hjälpa Polen

På söndag börjar Ukraina leverera el för att stötta upp Polens elproduktion. Den svåra torkan har inneburit driftsstörningar i eldistributionen i landet. Elintensiva företag har tvingats ransonera men även privatpersoner uppmanas att inte slå på luftkonditioneringen i hettan. Som ett led i besparingarna beslöt Ikea i Polen att sluta servera köttbullar till sina gäster.

Nu erbjuder Ukraina sig att hjälpa till.

Polen har hjälpt oss, vi måste göra allt för att hjälpa Polen så att elsituationen i landet stabiliseras. Det sade Ukrainas premiärminister Arsenij Jatsenjuk på torsdagen och gav energidepartementet i uppdrag att lösa den polska energibristen.

Men redan i går sade landets energiminister Volodymyr Demczyszyn att Ukraina på grund av reparationer i kraftverken i flera regioner nära Polen inte har möjlighet att skicka mer el.

Temperaturen har legat på 38 grader på vissa håll, och det har inte regnat alls, vilket också lett till problem inom jordbruket. (TVP info, Polskie Radio och wB 13 aug 15)