Lägsta arbetslösheten på sju år

Arbetslösheten idag är den lägsta sedan 2008, 10,3 %. Det säger arbetsminister Władysław Kosiniak-Kamysz.

Läget på arbetsmarknaden har varit bra i åtskilliga månader, det är alltså inte en säsongsuppgång, säger han och påminner om att regeringen har satsat 150 miljoner złoty (370 miljoner svenska kronor) för att bekämpa arbetslösheten, inte minst bland de äldre.

Företagen kan inte satsa på att bara anställa personal ur en åldersgrupp, det måste vara en mix med både äldre och erfarna och yngre på väg uppåt.

PSL, som är regeringens lilla koalitionsparti, föreslår också förändringar i pensionslagen – man ska ha rätt att gå i pension efter 40 års arbete. (Polskie Radio 13 aug 15)